בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com


 

מכתבים לרבנים, לעשירים, מחזיקי מוסדות התורה, לראשי ישיבות, לראשי כוללים, לאברכי כוללים, ולבחורים, ולכל אחד ואחד מישראל

 


letter only to the millionaires


מכתב # 1
לנדיבי עם מחזיקי מוסדות התורה די בכל אתר ואתר

 

מכתב # 2
אל כבוד אברכי הכוללים החשובים ובחורי הישיבות הקדושות שיחיו, אשר עליכם עומד העולם ואתם בבחינת "השומרים" האמתיים

 

מכתב # 3
אל כבוד אדמורי"ם, ראשי הישיבות, מרביצי התורה, ורבנים, מגידי השעורים בדף היומי ובשלחן ערוך יומי, ודי בכל אתר ואתר, וכל העוסקים במלאכת הקדש שליט"א

 

מכתב # 4
לכל המתנדבים בעם העוסקים במלאכת הקדש בהפצת הזהר בכל העולם כלו - על ידי מפעל הזהר העולמי