בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

- הקדמה לספרי "הזוהר היומי" -

זוהר חק לישראל
מנוקד דף היומי עם תרגום לשון הקודש

כל פרשה בנפרד וכל יום בנפרד

זוהר חק לישראל - מנוקד עם פירוש "מתוק מדבש"

ספר חק לישראל - סדר בראשית - עם מוסר והלכה של חק לישראל

מהיום, אין עוד מושג כזה יהודי בלי לימוד הזהר הקדוש

לימוד הזוהר מבואר בלשון הקודש
עם פירוש קל ונחמד למען ירוץ הלומד בו

לימוד הזוהר (בלי פירוש)

לימוד זוהר היומי
ספר הזוהר המחולק ללימוד יומי ל-354 ימות השנה
בלי זוהר חדש ותיקוני זוהר


"ספר זוהר היומי"
12 כרכים מפוארים
בלי זוהר חדש
ותיקוני זוהר

לימוד הזוהר (בלי פירוש)

לימוד זוהר היומי
ספר הזוהר המחולק ללימוד יומי ל-354 ימות השנה
עם זוהר חדש ותיקוני זוהר


"ספר זוהר היומי"
12 כרכים מפוארים
עם זוהר חדש
ותיקוני זוהר

 

ספר "תיקוני זוהר - עמוד היומי"
מחולק ללימוד 354 ימי השנה

ספר "תיקוני זוהר עמוד היומי"
בטקסט

 

לחץ כאן:
זוהר חק לישראל
לימוד יומי
(עם מוסר והלכה)
5 דקות בלבד

לחץ בתמונה להגדיל

 

דפי הזוהר השבועי
מעיר האבות באר שבע
ללמוד בכל מוצאי שבת קודש ברבים

 


תפלה קודם לימוד הזוהר
לחץ בתמונה להגדיל


תפלה לאחר לימוד הזוהר
לחץ בתמונה להגדיל