בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

 

מאגר דרשות ושיעורים
להאזנה ולהורדה

 

אור הרשב"י

שיעורים קבועים בספר הזוהר הקדוש
בכל ארץ ישראל

שעל ידי מפעל הזוהר העולמי

לחץ להפרמידות


שיעורים בזוהר הקדוש
24 סביב השעון

בכותל המערבי
בקבר רחל
בהיכלא דרשב"י במירון

24  שעות


ספר "תיבת נח"

בו יבואר סוד הצלת עם ישראל
בדור האחרון וגאולתו
בכח וסגולת לימוד הזוהר הקדוש


בשורה טובה תדשן עצם
עוד מעט יכנסו בעז"ה לאתר אלפי שיעורי הזוהר
שנקלטו מרבנים חשובים שליט"א


סְגֻלָּה לְהַצְלָחַת הָעֵסֶק - שִׁעוּרֵי אוֹר הָרַשְׁבִּ"י בַּחֲנֻיּוֹת


קול הזוהר

 

אין עוד מושג כזה יהודי בלי לימוד הזהר הקדוש

טפסי מפעל הזוהר העולמי
לחץ על התמונה לקבל הטופס ב-PDF

טופס ללימוד הזוהר
לפי שיטת הרמח"ל
מהנץ החמה עד צאת הכוכבים

טופס
קליטת שיעור חדש בזוהר

טופס
למחלקי הזוהר

 

כל הזכיות של כל השיעורים האלו
וכן כל השיעורים של "מפעל הזוהר העולמי"
- לא שמורות -
ומצוה גדולה לצלם ולשכפל ולהפיץ

והרשב"י זיע"א יעמוד לימין המפיצים והלומדים

 


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com