בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.comטפסים חדשים
לחץ על הטקסט למטה לקבל הטופס ב-PDF
לחץ על התמונה למטה להגדילה

טופס ללימוד הזוהר
לפי שיטת הרמח"ל
מהנץ החמה עד צאת הכוכבים

טופס
קליטת שיעור חדש בזוהר

טופס
למחלקי הזוהר


 

רשימה חדשה
יום ג' בראשית תש"ע

חלוקת הפצת הזוהר
בפריסה ארצית
של מפעל הזוהר העולמי


 


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com